• Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation

Alcohòlics anònims

Alcohòlics anònims

Alcohòlics Anònims és una associació d’homes i dones que comparteixen la seva mútua experiència, fortalesa i esperança per a resoldre el seu problema comú i ajudar d’altres a recuperar-se de l’alcoholisme.

L’únic requisit per a ser membre d’A.A. és el desig de deixar la beguda. Per a ésser membre d’ A.A. no es paguen honoraris ni quotes; ens mantenim amb les postres pròpies contribucions. El nostre objectiu primordial és mantenir-nos sobris i ajudar a altres alcohòlics a assolir l’estat de sobrietat.

Ens reunim cada dia de la setmana, de 19:00h a 21:00h.

Grup de Sant Eugeni I, papa amb seu en aquesta parròquia.
Més informació al telèfon de Sant Eugeni: 933 214 432

Grup de la parròquia del Pilar amb seu en aquesta parròquia.
Més informació al telèfon de la parròquia del Pilar: 934 309 588