• Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation

Pastoral de la Salut

Pastoral de la Salut
Introducció a la Pastoral de la Salut

Formació
Per poder desenvolupar una bona assistència als malalts, els Agents de Pastoral han de rebre bona formació tant en l’àmbit espiritual: per tenir una visió teològica del sofriment i la mort, com en l’àmbit de litúrgia sobre els sagraments (Reconciliació, Eucaristia, Unció dels Malalts) donant també gran importància als coneixements en la Relació d’Ajuda per facilitar l’acostament al malalt i poder crear un clima d’intimitat i empatia, factors necessaris per a l’evangelització i la pregària. Cal no oblidar que en algunes ocasions serà oportunitat d’evangelització no només per als malalts sinó també per als seus familiars, això ens obligarà a donar testimoni de la nostra fe, el que significa que hem d’estar preparats. Així mateix l’agent de pastoral no ha d’oblidar que és la seva missió crear un clima de pregària que porti a la intimitat amb Crist, ja que només el seu Amor és font de consol, pau i salut.

L’Agent de Pastoral pot ser cridat pel Senyor a ser ministre extraordinari de l’Eucaristia. Aquest privilegi necessita ser discernit per qui tingui autoritat per a això en l’Església, ja que implica una forma de vida de fe, esperança i caritat així com de fidelitat, obediència i amor a l’Església.

Oració
La missió de l’Agent de Pastoral és fer present l’Amor de Jesucrist als qui comparteixen amb ell la Creu, fent sentir el consol de Maria que igual que en el Calvari no s’aparta del costat del seu Fill, també acompanya sempre de forma privilegiada als que estan units pel sofriment a la Creu redemptora de Jesucrist.

És missió de l’Agent de Pastoral pregar amb el malalt i pel malalt. Des d’aquesta realitat la Pastoral de la Salut no és activista sinó contemplativa.

Comunió
Tota la comunitat parroquial ha d’unir espiritualment a tots aquells membres que pateixen.

També és Missió de la Pastoral de la Salut informar de les activitats del grup a la comunitat, afavorint la pregària pels malalts i organitzant actes diversos de conscienciació i oració.

Informació
Per desenvolupar bé aquesta missió serà necessari disposar d’informació sobre els malalts a visitar i de les seves famílies.

També és importantíssim conèixer els recursos de què disposem en l’àmbit social: Càritas Parroquial, Oficina de Treball Social de l’Ajuntament…, ja que la Caritat procura alleujar el malalt en totes les seves necessitats com ens indica el mateix Jesús al bon Samarità.

És important conèixer la nostra demarcació: població, Residències d’Ancians, Centres Sociosanitaris…

És imprescindible crear una via d’informació àgil perquè es conegui el nostre servei, tant per reclutar nous membres com per conèixer les necessitats de la Parròquia en aquest camp.

Pla de treball
Reunió setmanal: horari: 18:00h a 20:00h.

La reunió constaria de tres blocs:

 • Formació
 • Posada en comú
 • Oració

És molt important crear un mapa de disponibilitat i compromís de tots els voluntaris per saber quines són les nostres capacitats d’acompanyament.

Les visites s’haurien de fer de dos en dos, sobretot al principi, fins que la experiència més gran ens pugui donar més facilitat, encara que sempre és bo aquest sortir en missió de dos en dos, fins i tot els apòstols van ser enviats per Jesús als seus primeres missions d’aquesta manera. També és molt important conèixer la disponibilitat dels sacerdots de la parròquia per garantir als malalts l’assistència que només ells els poden oferir (Reconciliació, Unció) nosaltres podem preparar, però només ells poden administrar aquests sagraments.

Penso que seria molt bon poder tenir un «despatx» d’atenció i assistència espiritual i acompanyament en el dol per als familiars que ho necessitessin, amb un horari i un telèfon de contacte. La malaltia crea un gran desgast i els cuidadors necessiten molt consol i suport. Des d’aquí podria formar-se un grup de voluntaris ja no per pastoral sinó per a suport i companyia.

No hem de començar a visitar fins que no ens sentim preparats per a això. La precipitació és enemiga de l’Etern.

Pla i material de Formació
Sent una de les principals missions de l’Agent de Pastoral ser Ministre Extraordinari de l’Eucaristia ha de rebre una formació profunda sobre aquest sagrament i també sobre el de la Reconciliació per ser inseparable d’aquest. També ha de conèixer el sagrament de la unció per preparar els malalts per poder rebre-la amb desig i esperança.

Documents
Ecclesia de Eucharistia (Joan Pau II)
Ritual de la Sagrada Comunió i del Culte a l’Eucaristia fora de la Missa.
Reconciliatio et paenitentia (Joan Pau II)
Ritual de la Penitència.
La Unció dels Malalts (Rosario Messina)
Ritual de la unció i de la Pastoral dels Malalts.
Catecisme de l’Església Catòlica
Valor del Sofriment: Salvifici Doloris (Joan Pau II)
L’Evangeli de la Salut (Francisco Álvarez)
La pèrdua d’un ésser estimat (acompanyament al dol) (Arnaldo Pangrazzi)
Per què a mi. (Arnaldo Pangrazzi)
Apunts.

Llibres de Relació d’Ajuda
El Mosaic de la Misericòrdia (Arnaldo Pangrazzi)
Relació Pastoral d’ajuda al Malalt (José Carlos Bermejo)
Apunts sobre Relació d’ajuda donats en el Postgrau de pastoral. (H. Àngel López)

Mètode de Pregària
Lectura de meditada, reflexionada i feta oració de la Paraula de Déu, triant tant l’AT com del NT textos relacionats amb el malalt i el patiment.

Exposició del Santíssim Sagrament
Rés oferts pels malalts i els seus cuidadors.
(Devoció al sant Rosari).

Formes de Comunió

 • Convidar a la comunitat parroquial a participar en la pregària dels dimarts.
 • Celebrar comunitàriament El Dia del Malalt i la Pasqua del Malalt.
 • Tenir un record en la pregària dels fidels pels malalts i els seus cuidadors en totes les Misses especialment les del Diumenge.
 • Utilitzar signes i símbols com espelmes, Icones…, per fer presents a qui per la seva malaltia estan absents físicament però molt a prop espiritualment.

Punts d’Informació

 • A la comunitat parroquial.
 • Informar degudament en les Misses.
 • Informacions en el Butlletí Parroquial.

Presentar aquest projecte exposant les diverses formes de col·laborar.
a) Informar de les necessitats que ells puguin conèixer.
b) Oferint la seva col·laboració com a Agents de Pastoral.
c) Oferint la seva oració i els mateixos sofriments pels malalts, els seus cuidadors i familiars, i per la missió dels Agents de Pastoral.
d) Oferint recursos materials i econòmics per pal·liar les situacions de vulnerabilitat social que sovint genera la malaltia.

Als malalts i els seus familiars

 • Confeccionar un imprès senzill sobre aquest nou servei de la Parròquia.
 • Procurar que sigui portat a totes les bústies de la zona per mitjà dels mateixos fidels.

Sobre els malalts i les seves famílies
Establir un sistema de fitxes tenint en compte la confidencialitat i discreció necessaria.

Confeccionar un mapa d’atenció amb els horaris de disponibilitat dels Agents de Pastoral i dels sacerdots per conèixer les nostres possibilitats de servei. Hem de ser conscients i acceptar amb pau la nostra incapacitat per atendre totes les necessitats amb la confiança que a on nosaltres no puguem arribar si arribarà el Senyor. L’afany per fer tot no ens ha de portar a fer tot malament.

Maria, salut dels malalts, prega per nosaltres!

Consultes i demandes al despatx parroquial dilluns de 18:00h a 20:00h.

Responsables: Mn Nino i Mn Jesús

Visites a malalts

Es visiten malalts i se’ls emporta el sagrament de l’Eucaristia. Formen el grup persones de tot tipus, homes i dones, solteres, casades i una religiosa.

Per a més informació, als despatxos parroquials Sant Eugeni i Mare del Déu del Pilar.