• Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation

Formació

Formació

 

Busquem QUE LES PERSONES, desenvolupin el caràcter de Jesús i així aprenguin a servir als altres. Així mateix, les capacitem en la Paraula de Déu perquè visquin d’acord amb ella i la comuniquin de manera efectiva, A TRAVÉS DELS DIFRENETES GRUPS PARROQUIALS, que fan que cada grup sigui diferent, però al mateix temps puguin conèixer, experimentar i aprofundir en la vida de Jesús, a través de la paraula de Déu.

Però a nosaltres no ens interessa llegir la Bíblia només perquè sigui un document antic, sinó perquè ens transmet la revelació de Déu. Volem escoltar, a través de la Bíblia, la Paraula de Déu viu, que ha intervingut en la història d’Israel i de l’Església, i que avui ens segueix parlant.

La Bíblia és el record viu de la seva presència i de la seva intervenció per salvar la humanitat. Déu va inspirar i va ajudar als autors sagrats que van escriure aquests llibres. Per això, diem que l’Escriptura està inspirada, ja que ha estat feta amb l’ajuda de l’Esperit Sant. Cal llegir la Bíblia amb el mateix esperit amb què va ser escrita.