• Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Home Grup de Litúrgia

Grup de Litúrgia

Grup de Litúrgia

El grup és el que s’encarrega de preparar el culte litúrgic de les dues parròquies, preparen les lectures, les reflexions, i tambén les pregàries. Una altra de les coses que s’encarreguen és que en les celebracions, un representant de cada missa, puguin adaptar segons la pastoral les municions reflexioenes i els cants a cadascuna d’elles.