• Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation

Grup de Litúrgia

Grup de Litúrgia

El grup és el que s’encarrega de preparar el culte litúrgic de les dues parròquies, preparen les lectures, les reflexions, i tambén les pregàries. Una altra de les coses que s’encarreguen és que en les celebracions, un representant de cada missa, puguin adaptar segons la pastoral les municions reflexioenes i els cants a cadascuna d’elles.