• Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation

Membres del Consell Pastoral

Què és el Consell Pastoral?

Ens agradaria que el fet de posar en un lloc destacat aquest organisme, fos un signe gràfic de la voluntat de la nostra Agrupació Parròquial de treballar conjuntament laics i preveres en l’edificació de la comunitat i de l’anunci de la Bona Noticia de Jesús, als homes i dones del nostre barri, amb un treball conjunt amb la Parròquia del Pilar.

L’objectiu del Consell es pot resumir escrivint que és l’òrgan superior de la pastoral per programar, animar, coordinar, i revisar tota l’acció de la comunitat de l’Agrupació Parroquial de St. Eugeni I, Papa i Nostra Senyora del Pilar.

És un òrgan consultiu que estudia, aprova les diferents línies i accions pastorals de la parròquia.

Està format pels membres responsables que suporten l’estructura parroquial (consell econòmic , formació, compres i manteniment, joves, litúrgia, música i cants, Càritas, Vida creixent, esplai i d’altres. El Cap del Consell anomena un responsable, dins del seu equip de col·laboradors, en cas d’absència temporal.

Persona de contacte: Mn Nino i Mn Jesús.

Membres del Consell Pastoral
Maruja Ávila Secretaria de Sant Eugeni
Ana Pérez Secretaria del Pilar
Josep Mª Sagarra Grup de cants i liturgia
Pere Capdevila Baptismes
María Rosa Rubio Baptismes
J. Javier Martínez Grup pares
Cecilia Hortelano Economia
Victòria Teijelo Grup Pares i Secretaria Consell
Lluis Ferrer / Alexandra Ferrer Post-Comunió i Confirmació
Gerard Esplai Grupde Gent, Esplai de Sant Eugeni
Lourdes Servent Menjador Emmaús
Patrícia Salvador Direcció Escola Ipse
Rosa Pifarré Coordinació Catequesi del Pilar
Ester Ibeas Fundació Vicens Salvà
Xavi Sanz Coral Estel del Pilar
Guillem Brullas Cau Tagore del Pilar
Carme Faro Un Far de Contes