• Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation

Fundació Vicenç Salvà

Fundació Vicenç Salvà

 

Anar al lloc web de la Fundació Vicenç Salvà

Relació dels membres del Patronat de la Fundació Mn. Vicenç Salvà
President Mn. Àngel Jesús Navarro
Vice-president Mn. Nino Rodríguez
Tresorer Sr. Joan Torrell
Representant Parròquia Sra. Ester Ibeas
Reprsentant Economia del bisbat Sr. Xavier Claret
Representant Escoles Parroquials Sr. Carles Armengol
Representant Pares dels alumnes Sra. Llum Llosa
Patronat Pilar Ferran Biosca
Secretària Sra. Patrícia Salvador