• Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation

Grup de Catequesi

Què és la Catequesi?

La catequesi parroquial per als infants no és un curs d’introducció a la fe cristiana. La formació cristiana bàsica dels nens s’ha de transmetre i viure a la família. Quan un nen ja viu la fe a casa i coneix els principis de la nostra fe i les oracions bàsiques és quan pot venir a la catequesi parroquial, on serà introduït a la vida de la comunitat i participarà plenament dels sagraments de l’Església.

S’hi poden inscriure tots els infants, preferentment els ja batejats, a partir de l’edat de 7-8 anys i que pertanyin a la nostra comunitat parroquial. La catequesi a la Parròquia de Sant Eugeni tindrà lloc els dissabtes de 19 a 20 h. A la Parròquia del Pilar, els dilluns de 18 h. a 19 h. La missa d’infants tindrà lloc els dissabtes a les 20.00 h. a la Parròquia de Sant Eugeni.

Els continguts i les actituds necessaris per a una plena participació de l’eucaristia es transmetran seguint les lectures pròpies de cada setmana de l’any litúrgic i mitjançant la participació viscuda i activa dels nens a les celebracions de la missa d’infants (fent lectures, ajudant el celebrant, realitzant activitats d’animació de la celebració, etc.).

El temps de catequesi és totalment variable, en funció de la maduresa espiritual de l’infant. Quan la parròquia considera que el nen ja està preparat per rebre l’eucaristia, en parlarà amb els pares, i junts buscaran una data per celebrar la primera comunió, en una celebració escaient de la comunitat parroquial. En aquestes celebracions rebran la primera comunió un grup reduït d’infants o fins i tot, excepcionalment, un nen tot sol. Després els nens seguiran, amb el mateix sistema, la catequesi de postcomunió.

Calendari de Catequesi

Els nens de postcomunió i «esplai» passen també sobre les 20:00h de dissabte a l’Eucaristia i així participen de la missa juntament amb els nens de catequesi i els joves, i sobretot els seus pares.

Octubre 2017

DIA 7 – Comença la catequesi ST. EUGENI

DIA 9 – Comença la catequesi PILAR

DIA 14 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 16 – Catequesi PILAR

DIA 21 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 23 – Catequesi PILAR

DIA 28 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 30 – Catequesi PILAR

Novembre 2017

DIA 4 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 6 – Catequesi PILAR

DIA 11 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 13 – Catequesi PILAR

DIA 18 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 20 – Catequesi PILAR

DIA 25 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 27 – No hi ha catequesi

Desembre 2017

DIA 2 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 4 – Catequesi PILAR

DIA 9 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 11 – Catequesi PILAR

DIA 16 – FESTA DE LA LLUM

DIA 18 – Missa Nadal

Gener 2018

DIA 8 – Catequesi PILAR

DIA 13 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 15 – Catequesi PILAR

DIA 20 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 22 – Catequesi PILAR

DIA 27 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 29 – Catequesi PILAR

Febrer 2018

DIA 3 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 5 – Catequesi PILAR

DIA 10 – NO HI HA CATEQUESI

DIA 12 – NO HI HA CATEQUESI

DIA 17 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 19 – Catequesi PILAR

DIA 24 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 26 – Catequesi PILAR

Març 2018

DIA 3 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 5 – Catequesi PILAR

DIA 10 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 12 – Catequesi PILAR

DIA 17 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 19 – Catequesi PILAR

DIA 21 – Confessions 2n a les 18h

DIA 25 – DIUMENGE DE RAMS

Abril 2018

DIA 7 – Catequesi y primeres comunions (20:00) ST. EUGENI

DIA 9 – Catequesi PILAR

DIA 14 – Catequesi y primeres comunions (20:00) ST. EUGENI

DIA 21 – Primeres comunions PILAR (11:00 / 12:30)

DIA 21 – Catequesi y primeres comunions (20:00) ST. EUGENI

DIA 23 – Catequesi PILAR

DIA 28 – NO HI HA CATEQUESI

DIA 30 – NO HI HA CATEQUESI

Maig 2018

DIA 5 – Catequesi y primeres comunions ST. EUGENI

DIA 7 – Catequesi PILAR

DIA 12 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 19 – NO HI HA CATEQUESI

DIA 21 – SEGONA PASQUA

DIA 26 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 28 – Catequesi PILAR

Juny 2018

DIA 4 – Catequesi PILAR

DIA 9 – Catequesi ST. EUGENI

DIA 11 – Catequesi Pilar

DIA 16 – Catequesi ST. EUGENI

 
Grup de Catequistes

El Grup de Catequistes de Sant Eugeni I, Papa i Nostra Senyora del Pilar està format per uns / unes 15 catequistes, cadascuna d’ells / elles, té cura un grup de nens. Els / Les catequistes es reuneixen tots els dissabtes per preparar la catequesi sobre les 18:00h; i, a les 19:00 reben a nens i pares. I a la parròquia del Pilar es fa la catequesi els dilluns de 18:00h a 19:00h.

Durant una hora estudien l’evangeli de la setmana i al mateix temps donen la formació necessària per poder aprendre més de la vida de JESÚS.

Sobre les 19:55h, baixen a l’església i desenvolupen la vivència de l’Eucaristia per poder seguir aprenent i tenint l’experiència de Jesús.