• Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation

Aula 12

Aula 12

L’A-12 Estudis i Recerca Universitària és una entitat cultural de formació contínua sense ànim de lucre fundada l’any 2008 com Aula d’Extensió Universitària adscrita a la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

La seva finalitat és oferir programes formatius que facilitin l’accés a la informació i a la cultura i propiciin el desenvolupament personal.

El seu alumnat el formen persones més grans de 55 anys que volen continuar ampliant el bagatge cultural adquirit al llarg i a l’ample de la seva vida, de manera activa i constant.

L’A-12 ERI col·labora amb el Menjador Social d’Emmaús, ubicat també a les dependències de la parroquia, en la realització de sortides culturals de periodicitat quincenal per als seus usuaris.