• Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation

Grup de Confirmació

Grup de Confirmació

El grup de confirmació està integrat pels joves que cada dissabte es reuneixen per fer la catequeisis, i alhora amb els dos catequistes de confirmació revisen la setmana, fan l’oració i alhora participen de la missa familiar que té el trobada els dissabtes a la tarda amb els altres joves de l’Agrupació Parroquial i els pares, juntament amb els nens. Quan estan preparats reben el sagrament de la confirmació.