• Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation

Apostolat de l’oració

Apostolat de l’oració

Les intencions del Sant Pare, per al mes de juny  perquè aquells que pateixen trobin camins de vida, deixant-se tocar pel Cor de Jesús.

Al Pilar: Es resa el Rosari de dilluns a divendres a les 19:20 hores, i exposició del Santíssim cada primer divendres de mes i cada dijous no festiu (ni vigílies litúrgiques) del curs escolar a les 19:30 hores (acaba el dijous dia 25 de juny). Església oberta cada dia feiner de 10 a 13 h. (excepte dilluns) i de 18 a 20:30 h.


A Sant Eugeni: Es resa el rosari cada dia a les 19 hores (rosari meditat). Exposició del Santíssim cada dilluns no festiu tot el dia (de 10:30 a 19:45 h) amb torns de vetlla. Capella del Santíssim oberta per a l’oració i visita espiritual cada dia laborable de 9:30 a 20:30 hores.