• Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation

Apostolat de l’oració maig

Apostolat de l’oració maig

Intencions del Sant Pare, mes de maig de 2024:

PER LA FORMACIÓ DE RELIGIOSES, RELIGIOSOS I SEMINARISTES

Preguem perquè les religioses, els religiosos i els seminaristes creixin en el camí vocacional a través d’una formació humana, pastoral, espiritual i comunitària, que els porti a ser testimonis creïbles de l’Evangeli.

Al Pliar:

  • Es resa el Rosari de dilluns a divendres a les 19,20 hores, i exposició del Santíssim cada primer divendres de mes i cada dijous no festiu (ni vigílies litúrgiques) del curs escolar a les 19’30 hores. Església oberta cada dia feiner de 10 a 13 h. (excepte dilluns) i de 18 a 20’30 h.

A Sant Eugeni:

  • Es resa el rosari cada dia a les 19 hores (rosari meditat). Exposició del Santíssim cada dilluns no festiu tot el dia (de 10’30 a 19’45 h.) amb torns de vetlla. Capella del Santíssim oberta per a l’oració i visita espiritual cada dia laborable de 9’30 a 20’30 hores.