• Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation

Apostolat de l’oració

Apostolat de l’oració

Intencions del Sant Pare, mes d’abril de 2024

PEL PAPER DE LES DONES

Preguem perquè la dignitat i la riquesa de les dones siguin reconegudes en totes les cultures, i perquè cessi la discriminació que pateixen a diverses parts del món.

A St. Eugeni:

  • Es resa el rosari cada dia a les 19 hores (rosari meditat). Exposició del Santíssim cada dilluns no festiu tot el dia (de 10’30 a 19’45h.) amb torns de vetlla. Capella del Santíssim oberta per a l’oració i visita espiritual cada dia laborable de 9’30 a 20’30 hores.

Al Plilar:

  • Es resa el Rosari de dilluns a divendres a les 19,20 hores, i exposició del Santíssim cada primer divendres de mes i cada dijous no festiu (ni vigílies litúrgiques) del curs escolar a les 19’30 hores. Església oberta cada dia feiner de 10 a 13 h. (excepte dilluns) i de 18 a 20’30 h.