• Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation

Horari de les eucaristies setembre

Horari de les eucaristies setembre

Després de l’època estival, inaugurem un nou horari per a les misses a la parròquia Sant Eugeni i la parròquia Nostra Senyora del Pilar. A continuació, compatim els horaris:

Parròquia Sant Eugeni I Papa

  • Feiners: a les 20 h (castellà: dilluns, dimecres i divendres; Català: dimarts i dijous).
  • Vigílies de festiu: a les 20 h  (bilingüe).
  • Festius: a les 11 h (Català), a les 13 h (Castellà) i a les 20 h (Castellà). 

Parròquia Nostre Senyora del Pilar 

  • Feiners: a les 19 h (Català).
  • Vigílies de festiu: a les 19 h ( Català).
  • Festius: Capella del Magnificant a les 10 h (Català) i a les 12 h (Castellà)