• Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation

Misses de Setmana Santa

Misses de Setmana Santa

HORARIS DE
SETMANA SANTA
enguany celebrarem aquests dies sants les parròquies de
Sant Eugeni, de MD del Pilar i el Santuari del Sagrat Cor,
de forma conjunta
DIUMENGE DE RAMS DIA 24 DE MARÇ
 missa de 10h. parròquia del Pilar
(català)
 a les 11.30 h. Benedicció de Rams i
Processó fins a la parròquia de la MD
Pilar, i Missa de la Passió del Senyor
SACRAMENT DE LA PENITÈNCIA:
 Dilluns Sant: dia 25 de març a les 20
h. en Sant Eugeni (per a les dues
parròquies)
DIJOUS SANT, DIA 28 DE MARÇ
 a les 19.00 h. Sant Sopar a Sant
Eugeni
 a les 20.00 h. Hora Santa a Sant
Eugeni
DIVENDRES SANT, DIA 29 DE MARÇ
 a les 12 h. Via Crucis des de Sant
Eugeni al Santuari del Sagrat Cor
(Escola Sant Miquel, C/ Rosselló)
 a las 12.45/13 h. Sants Oficis al
Santuari del Sagrat Cor (C/Rosselló)
DISSABTE SANT, DIA 30 DE MARÇ
 a les 20 h. Vigília de Pasqua a Sant
Eugeni
DIUMENGE DE RESURRECIÓ, DIA 31 DE
MARÇ
 a les 10 h. missa en el Pilar (català)
 a les 11.00 h. missa en Sant Eugeni
(català)
 a las 12.00 h. missa en el Pilar
(castellà)
 a las 13.00 h missa en Sant Eugeni
(castellà)
DILLUNS DE PASQUA, DIA 1 D’ABRIL
 a les 19 h. en el Pilar (català)
 a les 20 h. en Sant Eugeni (castellà)