• Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation

Apostolat de l’oració

Apostolat de l’oració

Intencions del Sant Pare, mes de juliol 2017:

  •  Els allunyats de la fe cristiana.
  •  Pels nostres germans que s’han allunyat de la fe, perquè, a través de la nostra pregària i el testimoni evangèlic, puguin redescobrir la proximitat del Senyor misericordiós i la bellesa de la vida cristiana.

Intencions del Sant Pare, mes d’agost 2017:

  •  Pels artistes.
  • Pels artistes del nostre temps, perquè, a través de les obres de la seva creativitat, ens ajudin a tots a descobrir la bellesa de la creació.

Al Pilar: Es resa el Rosari de dilluns a divendres a les 19,20 hores, i exposició del Santíssim cada primer divendres de mes, l’Exposició dels dimecres es reprendrà amb el nou curs escolar al setembre. Església oberta cada dia feiner de 10 a 13 h. (excepte dilluns i durant tot el mes d’Agost) i de 18 a 20’30 h.

A Sant Eugeni: Es resa el rosari cada dia a les 19 hores (rosari meditat). Exposició del Santíssim de cada dilluns tornarà al setembre. Capella del Santíssim oberta per a l’oració i visita espiritual cada dia laborable de 9’30 a 20’30 hores. Al mes d’agost la capella romandrà tancada als matins.