• Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation

Café amb la Bíblia

Café amb la Bíblia

 

El proper dissabte dia 11 de febrer

 a les 18’30h

a la parròquia del Pilar.

biblia y café

Isaïes, 56

Al tornar de l’exili, el poble israelita ha de reorganitzar la seva vida, es troba la terra dessolada i les cases derruïdes. Del Temple, restes.

Es situen aquests fets cap el s. VI, al cap de poc del retorn del poble de l’exili babilònic.

El profeta diu: “Respecteu el que és just, obreu el bé: la meva salvació es a punt d’arribar, es a punt de revelar-se la meva justícia”. Aquestes paraules semblen, en gran mesura, les de la predicació de Jesucrist.

S’exhorta al poble a tornar a les pràctiques dels avantpassats, se’l anima a reconstruir el Temple i a tornar a les tradicions jueves.

Llegint Marc, 15, la mort de Jesús, explica que “Llavors la cortina del Santuari s’esquinçà en dos troços de dalt a baix”, Retorna el dret de que no només els jueus podien entrar al temple, sinó que tot home bo i de bona intenció pot entrar al Temple i servir al Senyor, en poques paraules, tenir accés a Déu.

Molt important la genealogia de Jesús que ens presenta l’Evangeli de Mateu al seu inici, a on se’ns ofereix el llinatge reial i messiànic de Jesús.

 

Us esperem un cop més el proper febrer dia 11 al Café entorn a La Bíblia. Anoteu la propera sessió a on es reflexionarà sobre:

 

Anoteu la propera sessió a on es reflexionarà sobre:

 

2017 11 de febrer Isaïes, 61 L’ ungit del Senyor