• Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation

Retorn al culte i l’atenció personal

Retorn al culte i l’atenció personal

Durant els dies vinents del mes de maig procedirem a la reobertura gradual de les nostres parròquies, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries. 

En la FASE 1 de desconfinament la nostra activitat diària quedarà marcada per: 

Reducció de la capacitat a 1/3 durant les misses i despatx. 
– Es limitarà la capacitat dels bancs i estaran degudament senyalitzats les àrees on es pot seure per garantir el distanciament físic. 
– L’accés a l’església serà sempre amb mascareta. També es recomana portar un petit mocador per la comunió a la mà.
– Es guardarà la distància d’un metre i mig entre persones. 
– La sortida es realitzarà de forma ordenada: primer  els que estiguin més a prop de la porta, i acabaran els que estiguin més lluny. 

Quan iniciem la FASE 2, es mantindran les mateixes mesures de seguretat, distància i higiene, però augmentarem l’aforament a la meitat de la capacitat del temple.